Mnogobrojne mogućnosti primene

Mnogobrojne mogućnosti primene Skladišni kontejner kao sajamski štand Skladišni kontejner sa reklamom klijenta Prevoz nameštaja Upotreba na gradilištu Skladište za materijal u preduzeću Magacin za gume u radionici